Woningcorporatie Processen

Efficiënte woningcorporaties werken met Sensus BPM Online

Sensus process management heeft jarenlange ervaring in de woningcorporatiesector, met meer dan 80 woningcorporaties als klant. Wij weten wat er speelt en zijn voortdurend op zoek naar oplossingen die direct aansluiten op de behoefte van deze sector. Onze krachtige procesmanagement ondersteunt bij het oplossen van problemen en het invullen van veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van ketensamenwerking, kostenbesparing, regiecorporatie, Lean en andere trends.

woningcorporatie-processen-visual
BIC implementatie

Kwaliteits-management 

Met het BIC normenkader kunnen corporaties op een zelfde manier werken met informatiebeveiliging. De processen voor het beheersen van risico’s, beheersmaatregelen en beveiliging zijn beschikbaar in Sensus BPM Online.

Meer >

BIC implementatie

Werken met een standaard  

De processen in Sensus BPM Online zijn ingedeeld volgens de referentie architectuur van CORA. Ook werken we met het Processenboek van Aedes en CorpoNet. Hiermee werken corporaties volgens dezelfde standaard. 

Meer >

BIC implementatie

Digitalisering en integratie

Met Sensus BPM Online hebben corporaties inzicht in verschillende informatiesystemen, processen en databronnen. Ook kunt u verschillende technologieën en systemen integreren, zoals Power BI.

Meer >

BIC implementatie

Samenwerking in de sector

Bij grotere projecten werken corporaties regelmatig samen binnen een collectief. Met onze Multi work environment heeft iedere corporatie een eigen omgeving en kunt u gemakkelijk elkaars oplossingen delen of gebruiken.

Meer >

Inspiratie

Woningstichting Het Grootslag houdt het incassoproces opnieuw tegen het licht

Woningstichting Het Grootslag houdt het incassoproces opnieuw tegen het licht

Woningstichting het Grootslag is sinds 2014 klant bij Sensus process management en werkt dit jaar aan een evaluatie van haar procesmanagement. Hiervoor werkt ze samen met senior consultant Hans Bloemen. Aan de hand van het Processenboek van Aedes en CorpoNet is het incassoproces opnieuw uitgewerkt. Gerard Degeling, werkzaam binnen team Leefbaarheid, vertelt over zijn ervaringen met Sensus BPM Online en het werken met het Processenboek.

Procesmodellen voor woningcorporaties

Sensus process management biedt kosteloos inzicht in de processen van woningcorporaties. U kunt de corporatie processen openen in Sensus BPM Online (gratis trial) en zelf bewerken.

Onze klanten

Klantcases

Klantcase | Woonzorg Nederland

Procesmanagement geeft ons controle over de organisatie

Elke woningcorporatie kent tientallen verschillende bedrijfsprocessen. Hoe zorg je ervoor dat al die processen uniform gevolgd worden, zeker wanneer je te maken hebt met een verspreid bezit?

Klantcase | DUWO

Studentenhuisvester DUWO maakt soepele overstap naar Sensus BPM Online

Al bijna driekwart eeuw bouwt, verhuurt en beheert Stichting DUWO betaalbare, duurzame woningen voor studenten. En sinds jaar en dag gebruikt DUWO Sensus BPM software voor het beschrijven en stroomlijnen van de processen. In 2019 ging DUWO over op het nieuwe Sensus BPM Online.

Ons bedrijf in cijfers

– Meer dan 80 woningcorporatie klanten
– Opgericht in 2000
– Meer dan 300 klanten over de hele wereld
– Diverse procesmodellen kosteloos beschikbaar voor corporaties
– Actief in meer dan 40 landen
– Meer dan 2.000 opgeleide gebruikers
250.000 actieve procesviewers