Procesmanagement geeft ons controle over de organisatie

Elke woningcorporatie kent tientallen verschillende bedrijfsprocessen. Hoe zorg je ervoor dat al die processen uniform gevolgd worden, zeker wanneer je te maken hebt met een verspreid bezit? CorporatieGids.nl sprak hierover met procescontroller Miriam Kortekaas van...

Friese woningcorporatie Elkien stapt over op Sensus BPM Online

Met circa 20.000 sociale huurwoningen en rond 180 medewerkers is Elkien een grote woningcorporatie in Friesland. In de tweede helft van 2018 ontstond behoefte aan het eenduidig weergeven van de bedrijfsprocessen, overzichtelijk voor iedereen. “We willen uniform gaan...