Woningcorporatie processen

Onze oplossingen

Grote veranderingen hebben grote gevolgen, ook bij woningcorporaties. Sommige veranderingen zijn van buitenaf opgelegd, zoals de verhuurdersheffing. Andere ontstaan vanuit de markt, zoals de minimalisering van de nieuwbouw. Veel veranderingen dwingen tot het terugschroeven van de operationele kosten, terwijl de organisatie toch goed moet blijven functioneren.

Sensus consultants hebben jarenlange corporatie-ervaring. Wij hebben al velerlei woningcorporatie trends, veranderingen en verbeteringen zien langskomen. Met onze kennis van verbetermanagement en kwaliteitsmanagement dragen wij ook inhoudelijk bij aan het optimaliseren van uw organisatie.

AVG privacy Processen

Aedes Processenboek en Sensus

Goed beschreven, uniforme processen besparen tijd en geld. Het helpt processen efficiënter uit te voeren en beter te digitaliseren, wat bijdraagt aan een betere sturing en vermindering van risico’s. 

Wij stellen daarom alle processen van het Processenboek van Aedes en CorpoNet gratis beschikbaar aan onze corporatie klanten. En natuurlijk aan potentiële klanten die kennis willen maken met Sensus BPM Online.

AVG privacy Processen

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Woningcorporaties digitaliseren en koppelen informatie over huurders, ook privacy gevoelige informatie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tot medio 2018 nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens.

Wij hebben samen met onze klant de Alliantie klant diverse AVG processen uitgewerkt, waarin AVG privacy gegevens worden verwerkt. Deze voorbeeldprocessen zijn kosteloos beschikbaar voor gebruikers van Sensus BPM Online.

BIC Normenkader

Informatiebeveiliging is een hot topic. Om corporaties op eenzelfde manier hiermee te laten werken is de Baseline informatiebeveiliging voor woningcorporaties (BIC) beschikbaar. In Sensus BPM Online kan dit met behulp van het Compliance Management Framework (CMF) van Audittrail. Hier zijn de processen voor het beheersen van risico’s, beheersmaatregelen en beveiliging beschikbaar volgens de PDCA-aanpak.

Bekijk in de presentatie van Hans Bloemen hoe corporaties hier intelligent mee kunnen werken aan de inrichting van informatiebeveiliging.

OOB status

Met behulp van Sensus BPM Online en de aanpak van onze consultants kan elke corporatie OOB proof worden. Sensus BPM Online kan meer dan processen beschrijven! Voor de OOB status kan uw accountant kan de verplichte interne kwaliteitsreviews snel doorlopen. U kunt de status van uw actuele processen inzichtelijk maken door een koppeling van operationele risico’s en beheersmaatregelen met Sensus BPM Online en Business Intelligence applicaties (MS Power BI).

Paul Klaassen toont u hoe u met Sensus process management OOB proof kunt worden.

Digitalisering en integratie

Woningcorporaties staan voor de grote uitdaging om verschillende technologieën en systemen te integreren. Deze integratie binnen de keten is nodig voor betrouwbare stuurinformatie en actuele projectdata. Het is hierbij van belang om goed zicht te hebben op de datakwaliteit van de verschillende bronsystemen. Ook moet u bepalen welke informatie vanuit welke bron gekoppeld wordt, en welke data waar en door wie wordt vastgelegd. Bij deze uitdaging is een goed overzicht van de bedrijfsprocessen onmisbaar. Met Sensus BPM Online heeft u inzicht in de verschillende informatiesystemen, processen en databronnen.

Samenwerking in de sector

Met name bij grotere projecten werken zelfstandige ondernemingen regelmatig samen binnen een collectief. Binnen zo’n collectief spelen risico’s, grote investeringen en verschillende belangen. Hierbij is goede communicatie nodig, met afstemming van afspraken en bijbehorende werkprocessen. Het is daarom belangrijk om projecten goed vast te leggen en te onderbouwen. Met onze Multi work environment heeft iedere corporatie een eigen omgeving en kunt u gemakkelijk elkaars oplossingen delen of gebruiken.

Ketensamenwerking

Binnen corporaties wil men beter en efficiënter samenwerken met leveranciers, in dit geval vaak met de aannemers. Om de communicatie te optimaliseren is het van belang om de leverancier nauw te betrekken bij de inrichting van de werkzaamheden. Dit kan resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van de woningcorporatie naar de aannemer en daarmee herinrichting van de werkprocessen. Goede afspraken, inclusief bijv. een SLA, zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Lean

Met de focus op efficiënt werken en kostenbesparing willen corporaties hun processen zo slank mogelijk maken. Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen. De huurder wordt centraal gesteld bij het inrichten en verbeteren van de processen.

CORA

CORA

De processen in de Sensus-software zijn ingedeeld volgens de referentie architectuur van CORA. Dit uniforme systeem zorgt ervoor dat corporaties gemakkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast leidt CORA tot standaardisatie en harmonisatie aan de zijde van ICT-leveranciers in de sector. Hierdoor kunnen systemen van verschillende leveranciers beter onderling communiceren. 

Risicomanagement en kostenbeheersing

Om verantwoording af te kunnen leggen aan stakeholders, werknemers en klanten moeten de consequenties en kosten van risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden. Hiervoor is het nodig om prestatie-indicatoren te meten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

Zaakgericht werken

Bij zaakgericht werken wordt een aanvraag gezien als een zaak die een status heeft en waar iemand verantwoordelijk voor is. Ook is zaakgericht werken erop gericht om de uitval en doorlooptijd te beheersen. Deze trend is overgenomen van gemeenten: ook huurders willen weten hoe het er met hun melding of vraag voor staat. Bijvoorbeeld over een huuropzegging, een overlastzaak of de aankoop van een woning. Dit vraagt om een hele andere kijk op uw processen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten?