Woningcorporatie processen

Onze oplossingen

Woningcorporaties hebben te maken met grote veranderingen. Sommige veranderingen zijn van buitenaf opgelegd, zoals de verhuurdersheffing. Andere veranderingen ontstaan vanuit de markt, zoals de minimalisering van nieuwbouw. Veel veranderingen vragen om het terugschroeven van de operationele kosten, terwijl de organisatie goed moet blijven functioneren.

Sensus BPM Online is een krachtige procesmanagement applicatie waarmee u processen gemakkelijk in kaart brengt, verbetert en intern deelt. Hiermee speelt u snel in op veranderingen en kunt u consequent verbeteringen doorvoeren. Met onze kennis van verbeter- en kwaliteitsmanagement hebben wij oplossingen ontwikkeld die aansluiten bij de woningcorporatiesector. Denk hierbij aan BIC, ketensamenwerking, risicomanagement, Lean en andere trends.

Digitalisering en integratie

Woningcorporaties staan voor de grote uitdaging om verschillende technologieën en systemen te integreren. Deze integratie binnen de keten is nodig voor betrouwbare stuurinformatie en actuele projectdata. Met Sensus BPM Online heeft u inzicht in de verschillende informatiesystemen, processen en databronnen.

Gestandaardiseerd werken

Sensus process management biedt woningcorporaties dé standaard voor procesmanagement. Zo werken wij met de referentie architectuur van CORA en zijn de uitgewerkte processen uit het Processenboek van Aedes en Corponet beschikbaar in Sensus BPM Online.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Woningcorporaties digitaliseren en koppelen informatie over huurders, ook privacy gevoelige informatie. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), tot medio 2018 nog de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is er om ervoor te zorgen dat u als organisatie correct omgaat met persoonsgegevens.

Wij hebben samen met onze klant de Alliantie klant diverse AVG processen uitgewerkt, waarin AVG privacy gegevens worden verwerkt. Deze voorbeeldprocessen zijn kosteloos beschikbaar voor gebruikers van Sensus BPM Online.

Kwaliteitsmanagement

Informatiebeveiliging is een hot topic. Met de Baseline informatiebeveiliging voor woningcorporaties (BIC) kunnen alle woningcorporaties op een vergelijkbare manier werken met informatiebeveiliging. In Sensus BPM Online zijn de BIC processen beschikbaar. Hiermee kunt u risico’s, beheersmaatregelen en beveiliging uitwerken volgens de PDCA-aanpak. Een voorbeeld hiervan is het Compliance Management Framework (CMF) van onze partner Audittrail.

Risicomanagement en kostenbeheersing

Om verantwoording af te kunnen leggen aan stakeholders, werknemers en klanten moeten de consequenties en kosten van risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden. Hiervoor is het nodig om prestatie-indicatoren te meten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

OOB status

Met behulp van Sensus BPM Online en de aanpak van onze consultants kan elke corporatie OOB proof worden. Sensus BPM Online kan meer dan processen beschrijven! Voor de OOB status kan uw accountant de verplichte interne kwaliteitsreviews snel doorlopen. U kunt de status van uw actuele processen inzichtelijk maken door een koppeling van operationele risico’s en beheersmaatregelen met Sensus BPM Online en Business Intelligence applicaties (MS Power BI).

Ketensamenwerking

Binnen corporaties wil men beter en efficiënter samenwerken met leveranciers, in dit geval vaak met de aannemers. Om de communicatie te optimaliseren is het van belang om de leverancier nauw te betrekken bij de inrichting van de werkzaamheden. Dit kan resulteren in verschuiving van de werkzaamheden van de woningcorporatie naar de aannemer en daarmee herinrichting van de werkprocessen. Goede afspraken, inclusief bijv. een SLA, zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Lean

Met de focus op efficiënt werken en kostenbesparing willen corporaties hun processen zo slank mogelijk maken. Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen. De huurder wordt centraal gesteld bij het inrichten en verbeteren van de processen.

CORA

De processen in de Sensus-software zijn ingedeeld volgens de referentie architectuur van CORA. Dit uniforme systeem zorgt ervoor dat corporaties gemakkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast leidt CORA tot standaardisatie en harmonisatie aan de zijde van ICT-leveranciers in de sector. Hierdoor kunnen systemen van verschillende leveranciers beter onderling communiceren.

Zaakgericht werken

Bij zaakgericht werken wordt een aanvraag gezien als een zaak die een status heeft en waar iemand verantwoordelijk voor is. Ook is zaakgericht werken erop gericht om de uitval en doorlooptijd te beheersen. Deze trend is overgenomen van gemeenten: ook huurders willen weten hoe het er met hun melding of vraag voor staat. Bijvoorbeeld over een huuropzegging, een overlastzaak of de aankoop van een woning. Dit vraagt om een hele andere kijk op uw processen.

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start uw gratis proefversie

Geen creditcard nodig | Volledig gratis trial