Woningcorporatie processen

BIC Implementatie

Baseline informatiebeveiliging voor woningcorporaties. De BIC is bedoeld om alle woningcorporaties op een vergelijkbare manier (standaard) te laten werken met informatiebeveiliging.
Informatiebeveiliging is een hot topic. Om corporaties op eenzelfde manier hiermee te laten werken is het BIC Normenkader beschikbaar. In Sensus BPM Online kan dit d.m.v. het Compliance Management Framework (CMF) van Audittrail. De processen voor het beheersen van risico’s, beheersmaatregelen en beveiliging zijn volgens de PDCA-aanpak met behulp van Sensus BPM Online beschikbaar!

Hans Bloemen toont in onderstaande presentatie hoe met Compliance Management Framework (CMF) in Sensus een corporatie intelligent kan werken aan de inrichting van BIC informatiebeveiliging bij woningcorporaties.

Ontvang meer informatie over BIC implementatie bij uw woningcorporatie?

Neem contact met ons op  over de BIC Normenkader en om uw woningcorporaties op een standaard te laten werken met informatiebeveiliging.

Hans Bloemen

Hans Bloemen

Business Consultant

BPM Specialist Woningcorporaties, Sensus process management

“Na jarenlang bij veel woningcorporaties over de vloer te zijn geweest, weet ik van het reilen en zeilen en de problematiek waar men tegenaan loopt. Al mijn kennis en ervaring is verwerkt in het Procesmodel voor Woningcorporaties, waarin we een algemene procesarchitectuur, gebaseerd op CORA, hebben uitgewerkt. Dit Cora referentiemodel kunt u gebruiken om zelf een start te maken met uw proceshuis en het verder op maat te maken voor uw organisatie!”