Oplossingen

Risicomanagement en kostenbeheersing

De overheid en de maatschappij verwachten van bestuurders dat zij tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en voorzichtig zijn met risicovolle investeringen, om de risico’s in voldoende mate te kunnen beheersen. Diverse corporaties hebben risicomanagement dan ook hoog op de agenda staan. Om verantwoording af te kunnen leggen aan stakeholders, werknemers en klanten moeten de consequenties van risico’s inzichtelijk worden gemaakt, zodat een weloverwogen besluit genomen kan worden.

Om risico’s inzichtelijk te maken en kosten te beheersen, moeten prestatie-indicatoren worden gemeten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

Business Activity Monitoring (BAM) ondersteunt corporaties bij het stroomlijnen, (her)inrichten en optimaliseren van de bedrijfsprocessen, data en informatiesystemen. Dat betekent gericht problemen oplossen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de processen, kennis en systemen die reeds aanwezig zijn.

Business Activity Monitoring

Business Activity Monitoring is een vakterm voor het monitoren van bedrijfsactiviteiten, om zo op basis van feiten te verbeteren. Dit concept wordt specifiek toegepast op de woningcorporatiebranche. Binnen de corporaties wordt gericht één proces geanalyseerd op basis van huidige performance en vergeleken met de bedrijfsdoelstellingen van de procesindicatoren.

Aan de hand van deze feitelijke gegevens kunt u een verbeteraanpak opstellen en de data uit de primaire systemen integreren met het proces. Zo ontstaat er een glashelder beeld van de huidige performance, waarbij meteen de problemen zichtbaar worden in de vastgestelde bedrijfsdoelstellingen. Hier kunt u een verbeterslag op toepassen en het proces vervolgens continu volgen, aanpassen en optimaliseren.

Hans Bloemen   |    Sensus BPM Expert

Onze BPM-expert staat voor u klaar om u een persoonlijke rondleiding te geven in Sensus BPM Online. U krijgt tijdens deze sessie alle ruimte om vragen te stellen over bijvoorbeeld onze software, uw interne processen en de voor u belangrijke certificeringen.

Probeer Sensus BPM Online 30 dagen gratis

Aan de slag! Start uw gratis proefversie

Geen creditcard nodig | Volledig gratis trial