Woningcorporatie processen

Business Activity Monitoring

Risicomanagement en kosten beheersen

Met de crisis in het achterhoofd is belangrijk voor organisatie de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk in te richten. Om de risico’s inzichtelijk te maken en kosten te kunnen beheersen moeten prestatie-indicatoren worden gemeten aan de werkelijke prestaties. Dit doen wij aan de hand van Business Activity Monitoring.

Business Activity Monitoring (BAM) ondersteunt corporaties bij het stroomlijnen, (her)inrichten en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen, data en informatiesystemen. Dat betekent gericht problemen oplossen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de processen, kennis en systemen die reeds aanwezig zijn.

 

Business Activity Monitoring

Business Activity Monitoring is een vakterm voor het monitoren van bedrijfsactiviteiten, om zo op feiten te kunnen verbeteren. Dit concept wordt specifiek toegepast op de woningcorporatiebranche. Binnen de corporaties wordt gericht één proces op basis van huidige performance geanalyseerd en vergeleken met de bedrijfsdoelstellingen van de procesindicatoren.

Aan de hand van deze feitelijke gegevens kan een verbeteraanpak worden opgesteld en kunnen de data uit de primaire systemen worden geïntegreerd met het proces. Zo ontstaat er een glashelder plaatje van de huidige performance, waarbij meteen de problemen zichtbaar worden in de vastgestelde bedrijfsdoelstellingen. Hier wordt een verbeterslag op toegepast. Het proces wordt vervolgens continu gevolgd, aangepast en geoptimaliseerd.

Wilt u meer weten over hoe wij dit in uw organisatie kunnen toepassen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via +31(0)88-8887777 of via