Woningcorporatie processen

Lean methode

Lean manufacturing is gericht op het herkennen van verspillingen in processen, de zaken in het proces die geen toegevoegde waarde leveren, en deze uit het proces te verwijderen.

Concreet is Lean een verbetermethodiek die zich richt op het verbeteren van de processen met als centrale waarde: de klant. Organisaties die gebruik maken van de Lean methode stellen de klantwaarde centraal. Processen worden dusdanig ingericht dat continu de vraag wordt gesteld of een klant bereid zal zijn te betalen voor een bepaalde processtap. Zo niet, dan wordt de processtap verwijderd. Lean bestaat uit een groot aantal tools en methodieken om de processen zo efficiënt mogelijk in te richten. Centraal binnen Lean staan de zeven soorten verspillingen: wachttijd (doorlooptijden), voorraden, transport, onnodige extra’s, overproductie, defecten (fabricagefouten) en beweging (verplaatsing).

Lean en Sensus-methode

Met de Sensus-methode kunt u bedrijfsprocessen in kaart brengen en visualiseren aan de hand van de 8 iconen. Hierdoor worden verspillingen in processen direct duidelijk en zichtbaar. Door het visueel maken van processen krijgt u zicht op de verbetermogelijkheden in uw processen.

De Sensus-consultants hebben veel ervaring met het verbeteren van uw processen conform de Lean-methodiek, met gebruikmaking van de Lean-tools. Geen ingewikkelde projecten of programma’s, Lean gaat voornamelijk over gezond verstand. De Sensus-consultants kennen de Lean-tools en zijn BlackBelt gecertificeerd. Zij kunnen u helpen met het creëren van draagvlak in uw organisatie en het implementeren van de Lean methode. Draagvlak voor het Lean-verbetertraject en betrokkenheid van alle lagen is van essentieel belang als u wilt dat de organisatie efficiënter gaat werken.

Mailingcyclus Continu verbeteren met Sensus process management

  • [anr-captcha]
Monique van Dodewaard

Monique van Dodewaard

Lean Black Belt consultant, Sensus process management

“Ik ben Lean BlackBelt gecertificeerd. Ik kan u helpen met het creëren van draagvlak in uw organisatie en het implementeren van de Lean methode. Draagvlak voor het Lean-verbetertraject en betrokkenheid van alle lagen is van essentieel belang als u wilt dat de organisatie efficiënter gaat werken!”

Gerelateerde berichten

De CorporatieGids LIVE kennisdag 2022

De CorporatieGids LIVE kennisdag 2022

Handig, op één dag meerdere kennissessies van 45 minuten achter elkaar bijwonen, zeker wanneer je aan het oriënteren bent op adviesdiensten of oplossingen voor jouw woningcorporatie. Om 13:15 geven wij samen met Woonkwartier een presentatie over doelgroepgericht proceskennis delen.