Sensus BPM Online

De software die inzicht geeft

Met de Sensus BPM Online oplossing voor procesmanagement kunt u alle processen in uw organisatie in kaart brengen, verbeteren en intern delen. Een solide fundament om snel in te spelen op kansen en bedreigingen en om consequent verbeteringen door te voeren. Sensus BPM Online werkt met een visuele taal, toegankelijk en voor iedereen te lezen. In de procesomschrijving staat overzichtelijk weergegeven wie wat doet, hoe lang het duurt en wat het kost.

Sensus BPM Designer

Gebruiksvriendelijk en efficiënt, dat zijn de sleutelwoorden van Sensus BPM Designer. Gebruik de mogelijkheden van onze intuïtieve online applicatie om uw processen te modelleren zoals u dat wilt. Met Sensus BPM Designer optimaliseert u uw processen, zodat u uw doelen bereikt!

Sensus BPM Publisher

Er gaat niets boven kennis die door iedereen wordt gedeeld. Met Sensus BPM Publisher kunt u uw processen gemakkelijk delen binnen uw organisatie. Zo kan iedere gebruiker processen vanuit verschillende invalshoeken bekijken, doorzoeken en van feedback voorzien.

Sensus BPM Publisher kan alleen gebruikt worden in combinatie met minimaal één Sensus BPM Designer-licentie. Bij de Sensus BPM Publisher-licentie is een ondersteuningsdag inbegrepen.

Wat past bij u?

Met Sensus BPM Online heeft u alles in huis om met procesmanagement te beginnen. U kunt direct aan de slag met het in kaart brengen en verbeteren van de bedrijfsvoering bij uw organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Woningcorporatie Klanten over Sensus BPM Online

Alliantie

“Vanuit de AVG word je verplicht een verwerkingsregister te hebben, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens waar worden verwerkt, naar wie ze worden verstuurd en in welke applicatie ze worden verwerkt. We hebben ervoor gekozen de gegevensverwerkingen samen met de processen in Sensus BPM Software vast te leggen om het verwerkingsregister makkelijk up-to-date te houden en het levend te houden binnen de organisatie. Deze manier van werken is voor ons heel efficiënt en overzichtelijk! Dit is uitgemond in een AVG procesmodel, dat wij in samenwerking met Hans Bloemen van Sensus-methode hebben uitgewerkt. Je kunt een export maken waardoor je meteen een verwerkingsregister klaar hebt. Een hele pragmatische oplossing!”

Esli Endlich

Privacy Officer, de Alliantie

“De koppeling tussen Sensus-software en Enterprise Architect van Sparx Systems wordt gebruikt om te beschikken over de actuele systeemarchitectuur en deze te koppelen aan afzonderlijke processen. Op deze manier hebben we zicht op de onderlinge afhankelijkheden tussen processen en applicaties, bijvoorbeeld de uitfasering van applicaties.”

Jacques van Iperen

Adviseur Bedrijfsprocessen, Portaal

“De aanpak van de Sensus-methode is zeer geschikt om medewerkers inzicht te geven en te betrekken bij de werkprocessen en de organisatie als geheel. Bovendien ben ik erg tevreden over de ondersteuning van consultant Hans Bloemen! Ik merk nu dat de medewerkers inzicht hebben in de processen en het nut ervan inzien, dus we zijn op de goede weg.”

Arine van Duijvenvoorde

Adviseur ICT en AO, Woonstichting SSW

Woonzorg Nederland

“Procesmanagement geeft controle aan Woonzorg Nederland “De keuze voor Sensus BPM Online viel omdat het programma laagdrempelig is en over online publicatiemogelijkheden beschikt. Processen modelleren is eenvoudig en je kunt de tool naar eigen behoefte, in eigen beheer en voor je eigen organisatie inrichten.”

Miriam Kortekaas

Procescontroller, Woonzorg Nederland

“Als Omnia Wonen het heeft over de klant optimaal bedienen, dan gaat het over sneller, beter, goedkoper, innovatiever, flexibeler en duurzamer. En dat allemaal tegelijkertijd. “Het mooie van procesgericht werken is dat je over afdelingen en organisaties heen kijkt. Alleen op deze manier werken maakt het mogelijk zo goed samen te werken met onze ketenpartners. Want we hebben veel inzicht en overzicht om te kunnen sturen.”

Mark Drost

Procesmanager Bouwen en Onderhouden, Omnia Wonen